Iso-Britannia

.

Iso-Britannian plussat ja miinukset:

Iso-Britannia yhtiön kotimaana

Plussat

 • Iso-Britannia on yksi maailman arvostetuimmista yhtiöiden sijaintimaista ja sopii pääkonttorin sijaintimaaksi erinomaisesti niin pienille kuin suurillekin yhtiöille. Lähes kaikkien maiden yrityslainsäädäntö on laadittu Englannin lain pohjalta ja Iso-Britannia on yksi maailman tärkeimmistä talouksista.
 • Iso-Britanniaan rekisteröityä yhtiötä on helppo hallita ulkomailta käsin ja suurin osa raportoinnista voidaan hoitaa online -palveluita käyttäen. Yksityisen yhtiön perustamiseen riittää 1 johtaja ja 1 omistaja, kansalaisuuksia tai johtajien asuinmaata ei ole rajoitettu.
 • Iso-Britannian yhtiöverotus on Euroopan mittapuulla katsottuna alhainen (20%), Iso-Britannialaisen yhtiön saamat osinkotulot ovat monista maista verovapaita ja yhtiö voi myös jakaa osingot ilman lähdeveroa ulkomaisille omistajilleen (verosopimus yli 100 maan kanssa). Eri yritysjärjestelyillä on mahdollista saavuttaa 1-2% yhtiövero edellyttäen, että yhtiö ei harjoita toimintaa Iso-Britanniassa ja yhtiö on perustettu verotuksen huomiovalla tavalla.
 • Iso-Britanniaan rekisteröidyt yhtiöt nauttivat EU:n tuomista eduista EU:n sisäistä liiketoimintaa tehdessä.

Miinukset

 • Iso-Britannialaisessa yksityisessä yhtiössä ei sallita enään yhtiömuotoisia johtajia (lakimuutos: lokakuu 2015). Aiemmin yhtiömuotoiset johtajat olivat sallittuja jos yhtiössä oli vähintään yksi yksityishenkilö johtajana.
 • Iso-Britanniaan rekisteröityjen yhtiöiden tulee toimittaa viranomaisille tiedot kaikista yhtiön nimenkirjoitusoikeuden haltijoista (”people with significant control /PSC). Mikäli henkilö omistaa yli 25% yhtiöstä häntä pidetään automaattisesti nimenkirjoitusoikeuden haltijana. Tämä lakimuutos astui voimaan tammikuussa 2016 ja heikentää merkittävästi yhtiön omistajien yksityisyyden suojaa.
 • Iso-Britannialaisen yhtiön omistajien ja johtajien tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Yhtiöiden tulee toimittaa tilinpäätökset ja tiedot ovat julkisia (laki ei kuitenkaan aina koske ”pienyhtiöitä”).

Iso-Britannia asuin- ja työskentelymaana (verokansalaisuus)

Plussat

 • Iso-Britanniaan muutto on EU -kansalaiselle suhteellisen helppoa ja asukkaat pääsevät nauttimaan mm. ilmaisesta terveydenhuollosta.
 • Iso-Britannian talous on maailman kuudeksi suurin ja kasvaa tasaisesti.
 • Iso-Britannia tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin työnteolle kuin yrittämisellekin.

Miinukset

 • Iso-Britanniassa (etenkin Lontoossa) asuminen on erittäin kallista vaikka keskiarvo palkat ovatkin Euroopan keskitasoa hieman korkeammat.
 • Iso-Britanniassa on hyvin suuret tuloerot, maassa on paljon rikollisuutta ja maa kärsii monen muun Euroopan maan tavoin hallitsemattoman maahanmuuton tuomista ongelmista.
 • Monen muun korkean tulotason Euroopan maan tavoin suurin osa Iso-Britanniassa asuvista kokee olevansa onnettomia (tutkimusten mukaan suurin osa Iso-Britanniassa syntyneistä haaveilee elämisestä muussa maassa)

Statistiikka

Asukasluku:60.8 milj.
Hallintomuoto:Kuningaskunta
Viralliset kieletEnglanti
Muut puhutut kieletScots, Welsh, Cornish, Scottish Gaelic
ValuuttaSterling Punta (£)
Suuntanumero+44
AikavyöhykeUTC +0
Eliniänodote:miehet 79v, naiset 83v
GDP (PPP):$2.548 trillion (2015)
GDP (PPP)/per asukas:$39,762
Valtion velka:n. £1.56 trillion (81.58% bruttokansantuotteesta /2015)
Työttömyysaste:5.2%
Keskimääräinen bruttopalkka:£26,500/ vuosi

Maailmanpankin ”Ease of doing business ranking”: Iso-Britannia

Yleisarvosana: sija 6 (2016)
- Liiketoiminnan aloittaminen:sija 17 (Rekisterinnin käsittelyaika 4.5 työpäivää)
- Rakennuslupa-asiointi:sija 23 (lupien käsittelyaika ka. 105 päivää) 
- Sähkönsaanti: sija 15 (- päivää) 
- Kiinteistön rekisteröinti yhtiön nimiin:Sija 45
- Luoton saanti yhtiölle:Sija 19 
- Vähemmistöosakkaan suoja:Sija 4
- Yhtiöiden verotus:Sija 15 (verojen maksuun käytetään vuodessa aikaa 110h)
- Kansainvälinen tavarakauppa:Sija 38
- Yhtiön saatavien perintä/ulosmittauksen helppous velalliselta:Sija 33 (käsittelyaika ka. 437 päivää
- Maksukyvyttömyyteen asettaminen:Sija 13

Iso-Britanniaan rekisteröitiin uusia osakeyhtiötä v. 2015: 537,658

Kansalaisten vapaus Iso-Britanniassa (Freedom Index)

Yleinen sija: 35 (64/100 pistettä)
- Vapaus omistusoikeuteen:90/100p
- Vapaus verojenmaksusta:57/100p
- Sanan-ja uskonvapaus:94/100p
- Vapaus hallinnon asettamista rajoitteista:30/100p
- Oikeus aseenkantoon:15/100p
- Oikeus päihteiden käyttöön:45/100p
- Vapaus korruptiosta:76/100p
- Vapaus inflaatiosta:74/100p
- Vapaus elinkeinon harjoittamiseen:92/100p

Liiketoiminnan harjoittaminen tai työskentely Iso-Britanniassa

Yhtiön perustaminen Iso-Britanniaan ja liiketoiminnan harjoittaminen Iso-Britanniassa

Kuka voi perustaa yhtiön Iso-Britanniaan:

 • Minkä tahansa maalainen laillinen henkilö tai yhtiö josta on yhtiön rekisteröintiä varten saatavilla lain vaatima dokumentaatio.
 • Henkilö joka on tuomittu liiketoimintakieltoon tai on henkilökohtaisessa konkurssissa ei saa perustaa Iso-Britanniassa yhtiötä tai osallistua yhtiön perustamiseen välikäsien kautta

Kuka voi omistaa Iso-Britannialaista yhtiötä tai kiinteää omaisuutta

 • Minkä tahansa maalainen yhtiö
 • Minkä tahansa maalainen yksityishenkilö (jota ei ole asetettu Iso-Britanniassa henkilökohtaiseen konkurssiin).

Kuka voi toimia Iso-Britannialaisen yhtiön johtajana tai hallituksen jäsenenä:

 • Minkä tahansa maalainen yli 18 vuotias täysivaltainen yksityishenkilö. Yhtiö muotoiset johtajat eivät ole sallittuja tammikuusta 2016 alkaen.

Iso-Britannian lain tuntemat yleisimmät oikeushenkilöt ja yhtiömuodot:

 • Private company limited by shares (Limited tai Ltd)
 • Public limited company (PLC)
 • Property management company
 • Company limited by shares
 • Unlimited company
 • Limited Liability Partneship (LLP)
 • Community Interest Company (CIC)
 • Charitable Incorporated Organization (CIO)
 • Right to manage company (RTM)

Mitä vaatimuksia on Iso-Britannialaisen yhtiön (Ltd.) perustamiselle:

 • Yhtiöllä tulee olla vähintään 1 omistaja
 • Yhtiöllä tulee olla vähintään 1 johtaja
 • Johtaja ja omistaja voivat olla sama henkilö/yhtiö eikä henkilön/yhtiön asuinmaalle ole rajoitteita
 • Yhtiöllä ei ole pakko olla rekisteröintiosoitetta Iso-Britanniassa (Nonresident /Offshore company)
 • Vähimmäisosakepääoma Limited -yhtiön rekisteröintiin on £1, julkisen osakeyhtiön rekisteröintiin £50.000
 • Jokaisen yhtiön tulee toimittaa tilinpäätös

Mitä pankkitilin avaaminen yhtiölle vaatii:

 • Yhtiön perustamissopimus ja lain mukainen yhtiöjärjestys
 • Yhtiön johtajien päätös pankkitilin avaamisesta
 • Yhtiön nimenkirjoittajien henkilöllisyyden todentaminen
 • Riippuen pankista yhtiön perustajat saattavat joutua toimittamaan myös mm. yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja muita tietoja yhtiön omistajista ja johtajista

Ovatko omistajien tai johtajien tiedot julkisia:

 • Kyllä

Mitä toimintaa Iso-Britannialaisella yhtiöllä voi harjoittaa:

 • Iso-Britanniaan rekisteröidyllä yhtiöllä voi harjoittaa kaikkea laillista toimintaa mikä ei vaadi Iso-Britanniassa tai yhtiön toimintamaassa toimilupaa (Huom! mm. finanssi-, vakuutus- ja muiden uhkapelipalveluiden tarjoaminen edellyttää toimiluvan)

Kirjanpito ja ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille:

 • Vuosittaiset ilmoitukset (Inland Revenue ja Companies House)
 • Kausi-ilmoitukset mikäli yhtiö on VAT -rekisteröity
 • Viranomaisilla on oikeus vaatia yhtiötä esittämään taloustietojaan myös erillisestä pyynnöstä

Miten yhtiöstä voi siirtää tai nostaa varoja:

 • Yhtiö voi siirtää rahaa toiselle yhtiölle mikäli yhtiö ostaa tältä yhtiöltä palveluita tai tavaraa ja tästä kaupasta on olemassa lain vaatima dokumentaatio
 • Yhtiö voi lainata rahaa toiselle yhtiölle tai yksityishenkilölle edellyttäen että lainalle on sovittu vähimmäiskorko ja maksuehdot. Yhtiön omistajat eivät voi olla velkaa yhtiölle tilikauden päättyessä.
 • Yhtiö voi jakaa osinkoja omasta pääomastaan osakkeen omistajille tilikauden päätyttyä
 • Yhtiöstä voidaan maksaa palkkaa yhtiölle työtä tehneelle työntekijälle edellyttäen, että palkasta maksetaan työnantajan pakolliset maksut ja pidätetään työntekijälle maksettavaksi tulevat verot ja pakolliset maksut.
 • Yhtiö voi maksaa omistajilleen ja työntekijöilleen kulukorvauksia kuten ateriakorvaukset, matkakorvaukset, päivärahat tms.
 • Yhtiö voi maksaa hallituksen jäsenilleen/johtajilleen kokouspalkkioita
 • Yhtiö voi siirtää varoja omistamalleen kotimaiselle tai ulkomaiselle tytäryhtiölleen (konserniavustukset)
 • Yhtiö voi investoida omaa pääomaansa verottomasti toisen yhtiön osakkeisiin, rahastoihin tai kiinteään omaisuuteen

Voiko Iso-Britanniassa yhtiön siirtää toiseen maahan:

 • Ei 

Miten yhtiön toiminta voidaan lopettaa tai liiketoiminnasta luopua:

 • Yhtiö voidaan myydä
 • Yhtiö haetaan velkojien toimesta konkurssiin
 • Yhtiön toiminnan lopettaminen selvitystyön kautta

Iso-Britannian verot ja pakolliset maksut

Iso-Britannialaisen yhtiön verotus

Historiallisista syistä johtuen Iso-Britanniassa ei ole käytössä vain yhtä mm. verotusta määrittelevää lakia vaan Englannilla, Walesillä, Skotlannilla ja Pohjois-Irlannilla on jokaisella omat järjestelmänsä. Mm. Skotlannissa yritysten verotus on huomattavasti kevyempää kuin muualla Britanniassa. Alla on listattu yleiset Iso-Britannian verot. Lisätietoja mm. Skotlannin verotuksesta on saatavilla Novasigman yritysneuvojilta ja kirjanpitäjiltä.

Yhtiön tulovero20%
Jaetuista voitoista maksettava vero0%/20%
ALV rekisteriin hakeutuminen -
ALV -kannat 20%/5%/0% 
Yleinen lähdevero0%
- Lähdevero Osingoista0%
- Lähdevero Rojalteista0%/20%
- Lähdevero Korkotuotoista0%/20%
- Lähdevero Teknisistä palveluista0%
EnnakkoverojärjestelmäKyllä
Myyntivoittovero0%/20%
Kiinteistöverovaihtelee
Sosiaaliturva verot13.8%
Varallisuusvero0%
Leimavero0.5%
AjoneuvoveroKyllä
VerosopimuksetYli 100 maata
CFC (Controlled Foreign Company) sääntöKyllä (25% omistuksesta)

Henkilöverotus Iso-Britanniassa

Palkan tulovero työntekijöillekorkeintaan 45%
Sosiaaliturvamaksut-
ALV20%/5%/0%
Pääoman tulovero18%/28%
Myyntivoittovero18%/28%
Omaisuusvero:0%
KiinteistöveroVaihtelee
Perintö- ja lahjavero0%-40%
Varainsiirtovero0.5%
AjoneuvoveroKyllä
Verovuosi6 huhtikuuta - 5 huhtikuuta (veroilmoituksen jättöpäivä 31 lokakuuta tai 31 tammikuuta

Riskit ja Mahdollisuudet Iso-Britanniassa

Riskit:

 • Iso-Britannia on pitkään ollut hyvin vapaan markkinatalouden maa, mutta sääntely on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi johtuen USA:n ja EU:n kanssa solmituista vapaata markkinataloutta rajoittavista sopimuksista. Lakimuutosten ennakoitavuus on vaikeaa.
 • Iso-Britannia on kansainvälisten toimiensa vuoksi jatkuvan terroriuhan alla. Mahdolliset terroriteot voivat heiluttaa myös maan taloutta.

Mahdollisuudet:

 • Iso-Britannia on yksi maailman tärkeimmistä talousalueista omaten suuret helposti saavutettavat kotimarkkinat ja pääsyn lähes mille tahansa markkina-alueelle.
 • Jos liikeideasi toimii Iso-Britanniassa se toimii hyvin suurella todennäköisyydellä missä tahansa muussakin kehittyneen talouden omaavassa maassa.
 • Iso-Britanniasta on saatavilla työntekijöitä niin korkean ammattitaidon vaativiin tehtäviin kuin myös ns. ”matalapalkka-aloille”.
 • Iso-Britanniassa sijaitsevat erikoistalousalueet (mm. Skotlanti) pystyvät tarjoamaan uusille yrityksille hyvin kilpailukykyisen toimintaympäristön.

Saatavilla olevat palvelut

 • Konsultointi- ja Asiantuntijapalvelut
 • Yhtiöiden rekisteröinti ja hallinnointi
 • Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut
 • Lakipalvelut Yrityksille ja Johdolle
 • Pankkitilit ja maksuliikennepalvelut
 • Verokansalaisuudet ja maahanmuutto

Uutiset

Kirjanpito Virolaiselle Yhtiölle alkaen 59€/kk

Kirjanpito Virolaiselle Yhtiölle alkaen 59€/kk

Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut Novasigma on johtava maailmanlaajuinen kirjanpito- ja lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa kirjanpitopalveluja Virossa toimiville yrityksille. Virossa taloushallintopalveluita hoitaa ammattitaitoinen kansainvälinen tiimimme, joka koostuu kirjanpitäjistä, palkanlaskijoista ja tilintarkajista. Meidän kauttamme voit asioida halutessasi suomen kielellä vaikka yhtiösi sijaitsisikin Virossa. Emme arvo taloushallinnon hintoja päästämme asiakasyhtiöidemme koon, toimialan, liikevaihdon tai omistajien lompakon paksuuden perusteella. Noudatamme hinnoittelussamme erittäin…

Ahvenanmaalle uusi työ- ja eläketulovähennys

Ahvenanmaalle uusi työ- ja eläketulovähennys

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on päättänyt uudesta työ- ja eläketulovähennyksestä Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa. Samalla perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3 060 eurosta 3 100 euroon vuonna 2018. Vähennykset keventävät pieni- ja keskituloisten verotusta Perusvähennyksen korotus vastaa Manner-Suomessa tehtyä korotusta pienituloisille tarkoitettuun perusvähennykseen. Työ- ja eläketulovähennys on uusi vähennys Ahvenanmaalla. Vähennys lasketaan palkka- ja muiden työtulojen sekä ansiotulona verotettavien eläkkeiden…

2 tunnin maksuton verokonsultointi uusille asiakkaillemme!

2 tunnin maksuton verokonsultointi uusille asiakkaillemme!

Klikkaa uutista ja täytä yhteystietosi. Muista käyttää kampanjakoodia: COSTA 17. Verokonsultoinnin arvo on 500€.  *Tarjous voimassa 20.6.2017 asti Costa del Sol:n ja Helsingin toimipisteissämme. Varaa aika maksuttomaan konsultointiin täyttämällä alla oleva lomake tai soita +34 622 455 736

Novasigma provides international accounting services, company formation services, legal, business and tax advisory services | Terms of Use & Terms of Business | © 2016 NOVASIGMA Global - Accounting & Law Cooperative ("NOVASIGMA LIMITED"). Member firms of the NOVASIGMA Global - Accounting & Law network of independent firms are affiliated with NOVASIGMA Global - Accounting & Law. NOVASIGMA Global - Accounting & Law provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind NOVASIGMA Global - Accounting & Law or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does NOVASIGMA Global - Accounting & Law have any such authority to obligate or bind any member firm. Independent registered advisers, lawyers and accountants are not owned by, affiliated with or supervised by Novasigma or its affiliates. Novasigma provides custody, trading and operational support services for advisers, lawyers and accountants. Not all products and services available through Novasigma and its affiliates are available through advisers, lawyers or accountants. Registration does not imply a certain level of skill or training. Depending on jurisdiction there might be eligibility requirements to work with a dedicated Financial Consultant, Lawyer or Accountant. Wealth management, accounting, audit and legal services refers to products and services available through the operating subsidiaries of the Novasigma Corporation of which there are important differences including, nut not limited to, the type of advice and assistance provided, fees charged, and the rights and obligations of the parties. It is important to understand the differences when determining which product and/or services to select. Novasigma provides a full range of business, financial, banking and tax advisory, accounting and legal services through its operating subsidiaries.

All rights reserved. NOVASIGMA is a trademark of SilverFox & Co. Inc. Online services by NOVASIGMA LIMITED - Suites 41/42, Victoria House 26 Main Street, Gibraltar GX11 1AA.

bitpay
Bitpay
Latvijas Pasta Bank
NTL Immigration
CM Asesores
Blue Orange Bank