Suomi

.

Suomen plussat ja miinukset:

Suomi yhtiön kotimaana

Plussat

 • Toimiva ja kehittynyt infrastruktuuri
 • Edullinen verotus kansainvälisille suuryrityksille ja holding yhtiöille
 • Korkeasti koulutettua työvoimaa helposti saatavilla
 • EU- ja EURO -jäsenyyden edut kansainvälisessä kaupassa

Miinukset

 • Suuri julkinen talous ja valtion velkaantuminen tekee lainsäädönnön ja toimintaympäristön kehityksen ennustettavuuden vaikeaksi
 • Monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä byrokratia hidastaa liiketoimintaa tai tekee monen yhtiön toiminnan mahdottomaksi
 • Korkeat työvoimakustannukset ja vahvat ammattiliitot tekevät työvoiman palkkaamisesta riskialtista
 • Pienet kotimarkkinat ja heikko ostovoima moneen muuhun länsimaahan verrattuna
 • Työikäisten suuri alkoholin käyttö, mielenterveysongelmat ja maahan pesiytynyt alhainen kynnys jäädä pientenkin sairauksien takia pois töistä heikentää työn tuottavuutta ja työntekijöiden luotettavuutta merkittävästi

Suomi asuin- ja työskentelymaana (verokansalaisuus)

Plussat

 • Turvallinen maa asua
 • Kattava sosiaaliturva
 • Ilmainen koulutus

Miinukset

 • Korkeat elinkustannukset
 • Paljon yksilönvapautta rajoittavia sääntöjä ja lakeja
 • Vaikea tehdä töitä tai harjoittaa liiketoimintaa osaamatta suomen kieltä

Statistiikka

Asukasluku:5.48 milj (2015)
Viralliset kieletSuomi (87%), Ruotsi (5,3%)
Muut puhutut kieletViro (n.4%), Venäjä (n.2%), Englanti liiketoiminnassa hyväksyttävä
ValuuttaEuro (€)
Suuntanumero+358
AikavyöhykeUTC +2, kesäaika UTC +3
Eliniänodote:Vuonna 2013 Suomessa syntyvällä poikalapsella oli tilastollista elinikää jäljellä 77,8 vuotta ja tyttölapsella 83,8 vuotta
GDP (Bruttokansantuote):$270 miljardia (2013)
GDP/per asukas:$49.146 (2013)
Valtion velka:57% bruttokansantuotteesta
Työllisyysaste:70,70%, 2.5 milj kansalaista ikäryhmästä 15-65 vuotiaat (2015)
Keskimääräinen bruttopalkka:3508€/kk (minimipalkka: ei olemassa)
Talouden rakenne:Alkutuotanto 2,7 %, Jalostus 26,9 %, Palvelut 70,4 %
Merkittävimmät kauppakumppanit:Saksa, Venäjä, Ruotsi, Alankomaat, Kiina, USA, Iso-Britannia, Ranska, Viro ja Norja

Maailmanpankin ”Ease of doing business ranking”

Yleisarvosana:sija 9 (-1 sija vuodesta 2014)
- Liiketoiminnan aloittaminen:sija 27 (rekisteröinnin keskimääräinen käsittelyaika 14 päivää)
- Rakennuslupa-asiointi:sija 33 (keskimääräinen käsittelyaika 64 päivää)
- Sähkönsaanti:sija 33 (keskimääräinen asennusaika yhtiön kiinteistöön ilman liittymää 42 päivää)
- Kiinteistön rekisteröinti yhtiön nimiin:sija 38 (keskimääräinen rekisteröinti aika 32 päivää)
- Luoton saanti yhtiölle:sija 36 (Muutos edelliseen vuoteen: -6 sijaa)
- Vähemmistöosakkaan suoja:sija 76
- Yhtiöiden verotus:sija 21 (Yhtiö maksaa voitoistaan keskimäärin 40% veroa ja käyttää verojen maksuun 93 tuntia vuodessa)
- Kansainvälinen tavarakauppa:sija 14 (tuontikulut Suomeen/kontti: $625, vientikulut Suomesta/kontti: $615, käsittelyaika ka. 9 päivää)
- Yhtiön saatavien perintä/ulosmittauksen helppous velalliselta:sija 17 (375 päivää, kulut ka 13,3% saatavien määrästä)
- Maksukyvyttömyyteen asettaminen:sija 1 (konkurssikäsittelyyn ka. käytetty aika: 0.9 vuotta)

Suomeen rekisteröitiin uusia osakeyhtiötä v. 2012: 8.184 kpl

Kansalaisten vapaus Suomessa (Freedom Index)

Yleinen sija: 17 kaikista tilastoiduista maailman valtioista (pisteitä 68/100)
- Vapaus omistusoikeuteen:90/100 pistettä
- Vapaus verojenmaksusta:65/100 pistettä
- Sanan-ja uskonvapaus:100/100 pistettä
- Vapaus hallinnon asettamista rajoitteista:9/100 pistettä
- Oikeus aseenkantoon:40/100 pistettä
- Oikeus päihteiden käyttöön:45/100 pistettä
- Vapaus korruptiosta:89/100 pistettä
- Vapaus inflaatiosta:79/100 pistettä
- Vapaus elinkeinon harjoittamiseen:94/100 pistettä

Liiketoiminnan harjoittaminen tai työskentely Suomessa

Yhtiön perustaminen Suomeen ja liiketoiminnan harjoittaminen Suomessa

Kuka voi perustaa yhtiön Suomeen:

 • Minkä tahansa maalainen laillinen henkilö tai yhtiö josta on yhtiön rekisteröintiä varten saatavilla lain vaatima dokumentaatio
 • Henkilö joka on tuomittu liiketoimintakieltoon ei saa perustaa Suomeen osakeyhtiötä tai osallistua yhtiön perustamiseen välikäsien kautta

Kuka voi omistaa suomalaista yhtiötä tai kiinteää omaisuutta

 • Minkä tahansa maalainen yhtiö
 • Minkä tahansa maalainen yksityishenkilö. Poikkeuksena jos henkilö on Suomessa liiketoimintakiellossa ei voi omistaa suomalaisesta yhtiöstä määräysvaltaan oikeuttavaa osuutta.

Kuka voi toimia suomalaisen yhtiön johtajana tai hallituksen jäsenenä:

 • Vain yli 18 vuotias täysivaltainen yksityishenkilö. Yhtiömuotoiset johtajat eivät ole sallittuja.
 • Vähintään yhdellä yhtiön hallituksen varsinaisella jäsenellä tulee olla pysyvä asuinpaikka EU/EEA alueella
 • Yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa olla tuomittuna liiketoimintakieltoon
 • Jos henkilöllä on Suomessa luottotietomerkintä hän voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä, mutta mikäli hän toimii yhtiön hallituksen jäsenenä yhtiön on hyvin vaikea harjoittaa mitään liiketoimintaa Suomessa.

Suomen lain tuntemat oikeushenkilöt ja yhtiömuodot:

 • Osakeyhtiö (OY tai AB), Suomen yleisin yhtiömuoto. Vastaa suurilta osin kansainvälisesti tunnettua Limited -yhtiömuotoa.
 • Julkinen Osakeyhtiö (OYJ), yleensä pörssiin listautunut yhtiö jonka osakkeilla voidaan käydä julkista kauppaa.
 • Kommandiitiyhtiö (KY)
 • Avoinyhtiö
 • Osuuskunta
 • Toiminimi/elinkeinon harjoittaja/maatalousyrittäjä
 • Liikepankki
 • Osuuspankki
 • Säästöpankki
 • Vakuutusyhtiö
 • Vakuutusyhdistys
 • Eurooppayhtiö
 • Eurooppa-osuuskunta
 • Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
 • Asunto-osakeyhtiö
 • Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • Laivanisännistöyhtiö
 • Kunnallinen liikelaitos
 • Valtion liikelaitos
 • Rekisteröity yhdistys
 • Taloudellinen yhdistys
 • Aatteellinen yhdistys
 • Hypoteekkiyhdistys
 • Säätiö
 • Asumisoikeusyhdistys
 • Sijoitusrahasto
 • Lainajyvästö
 • Siemenrahasto

Mitä vaatimuksia on suomalaisen osakeyhtiön perustamiselle:

 • Yhtiöllä tulee olla vähintään 1 omistaja
 • Yhtiöllä tulee olla vähintään 1 yhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen
 • Yhtiöllä tulee olla rekisteröintiosoite Suomessa
 • Yhtiön vähimmäisosakepääoma 2500€ tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuna perustettavalle yhtiölle avatulle pankkitilille tai osakepääoma tulee olla maksettuna osin tai kokonaan apporttiomaisuutena.
 • Yhtiön perustamispöytäkirja ja viranomaisten vaatimat perustamislomakkeet tulee toimittaa Suomen kaupparekisteriin

Mitä pankkitilin avaaminen yhtiölle vaatii:

 • Yhtiön perustamissopimus ja lain mukainen yhtiöjärjestys
 • Yhtiön hallituksen päätös pankkitilin avaamisesta
 • Yhtiön nimenkirjoittajien henkilöllisyyden todentaminen

Ovatko omistajien tai johtajien tiedot julkisia:

 • Yhtiön johtajien tiedot ovat julkisia
 • Yhtiön omistajien tiedot ovat julkisia, mutta hallintarekisterien käyttö on sallittua tosiasiallisten omistajien yksityisyyden turvaamiseksi

Mitä toimintaa osakeyhtiöllä voi harjoittaa:

 • Osakeyhtiöllä voi harjoittaa kaikkea laillista toimintaa mikä ei vaadi Suomessa toimilupaa

Kirjanpito ja ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille:

 • Osakeyhtiö on kirjanpitovelvollinen
 • Osakeyhtiön tulee hakeutua arvonlisäverorekisteriin mikäli se tuottaa Suomessa yli 8500€ liikevaihtoa tilikauden aikana. ALV rekisteröidyn yhtiön tulee toimittaa ilmoitus toiminnastaan kerran kuukaudessa
 • Osakeyhtiö on tilinpäätösvelvollinen. Tilinpäätös tulee toimittaa viranomaisille jokaisen tilikauden päätteeksi.
 • Osakeyhtiö on tilintarkastusvelvollinen jos yhtiön liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on kuluneelta tilikaudelta yli 200.000€ tai yhtiön tase yli 100.000€ tai palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä tai jos osakeyhtiön yhtiöjärjestys vaatii tilintarkastuksen
 • Osakeyhtiön tulee pitää osakasluetteloa. Osakasluettelon muutokset tulee ilmoittaa 3kk sisään tapahtuneista muutoksista
 • Osakeyhtiön tulee ilmoittaa viivytyksettä (aikaa ei ole laissa erikseen määritelty) kaupparekisteriin mikäli yhtiön nimenkirjoitusoikeus muuttuu, yhtiön hallitus tai hallituksen puheenjohtaja muuttuu

Miten yhtiöstä voi siirtää tai nostaa varoja:

 • Yhtiö voi siirtää rahaa toiselle yhtiölle mikäli yhtiö ostaa tältä yhtiöltä palveluita tai tavaraa ja tästä kaupasta on olemassa lain vaatima dokumentaatio
 • Yhtiö voi lainata rahaa toiselle yhtiölle tai yksityishenkilölle edellyttäen että lainalle on sovittu vähimmäiskorko ja maksuehdot. Yhtiön omistajat eivät voi olla velkaa yhtiölle tilikauden päättyessä.
 • Yhtiö voi jakaa osinkoja omasta pääomastaan osakkeen omistajille tilikauden päätyttyä
 • Yhtiöstä voidaan maksaa palkkaa yhtiölle työtä tehneelle työntekijälle edellyttäen, että palkasta maksetaan työnantajan pakolliset maksut ja pidätetään työntekijälle maksettavaksi tulevat verot ja pakolliset maksut. Palkkaa ei saa maksaa mikäli yhtiö ei kuulu työnantajarekisteriin
 • Yhtiö voi maksaa omistajilleen (ns. yrittäjät) ja työntekijöilleen kulukorvauksia kuten ateriakorvaukset, matkakorvaukset, päivärahat tms.
 • Yhtiö voi maksaa hallituksen jäsenilleen kokouspalkkioita
 • Yhtiö voi siirtää varoja omistamalleen kotimaiselle tai ulkomaiselle tytäryhtiölleen (konserniavustukset)
 • Yhtiö voi investoida omaa pääomaansa toisen yhtiön osakkeisiin, rahastoihin tai kiinteään omaisuuteen

Voiko suomalaisen yhtiön siirtää toiseen maahan:

 • Ei

Miten yhtiön toiminta voidaan lopettaa tai liiketoiminnasta luopua:

 • Yhtiö voidaan myydä
 • Yhtiö haetaan velkojien toimesta konkurssiin
 • Yhtiön toiminnan lopettaminen selvitystyön kautta

Muutto Suomeen ja työskentely Suomessa

Kuka voi muuttaa Suomeen ja oleskella pysyvästi maassa:

 • Suomeen voi muuttaa kuka tahansa EU -kansalainen jolla on voimassa oleva EU -henkilöllisyystodistus tai Passi. Muuttavan henkilön tulee rekisteröityä sen kunnan/kaupungin maistraatissa tai poliisilaitoksella uuden kotikuntansa asukkaaksi ilmoittamalla vakituinen kotiosoitteensa Suomessa
 • Minkä tahansa muun maan kansalainen jolle on myönnetty tilapäinen tai pysyvä maassaolo-oikeus

Yleiset vaatimukset sosiaaliturvatunnuksen/verotunnuksen saamiseksi:

 • Suomessa vakituisesti asuvalla  henkilöllä (maassaolo-oikeus) tulee olla osoittaa Suomessa vakituinen osoite jossa hän asuu Suomessa

Miten voin työskennellä Suomessa (mitä vaatimuksia luvalliselle työnteolle)

 • Työntekijällä tulee olla myönnettynä sosiaaliturvatunnus
 • Työntekijällä tulee olla Suomen valtion myöntämä verokortti (edellytksenä osoittaa työpaikka)
 • Eu -kansalaisilta ei vaadita erillistä työlupaa

Koska yksityishenkilön pitää maksaa veroja Suomeen

 • Yksityishenkilö on verovelvollinen globaaleista tuloistaan Suomeen kun henkilöllä on vakituinen asuinpaikka Suomessa (eli oleskelee yli 6 kuukautta kalenterivuodesta Suomessa) tai jos henkilö on Suomen kansalainen ja henkilöllä on pysyvät siteet Suomeen (omistaa Suomesta asuinrakennuksen tai huoneiston, omistaa suomalaisesta yhtiöstä yli 25% tai toimii suomalaisen yhtiön hallituksen jäsenenä tai nimenkirjoitusoikeuden haltijana, omistaa Suomeen rekisteröidyn ajoneuvon, on naimisissa Suomessa pysyvästi asuvan henkilön kanssa tai on Suomessa pysyvästi asuttuvien alaikäisten lasten).
 • Yksityishenkilön joka on Suomen kansalainen tai verotuksen alainen ja joka asuu pysyvästi yli puolet vuodesta ulkomailla tulee maksaa kaikista Suomesta saamistaan tuloista veroa suomeen (yleinen verokanta 35%)

Koska voi hakea Suomen kansalaisuutta

 • Henkilö voi hakea kansalaisuutta kun on asunut 5 vuotta pysyvästi
 • Kansalaisuuden saadakseen henkilöltä vaaditaan nuhteetonta taustaa, kielen (Suomi tai Ruotsi) osaamista ja Suomen valtion mukaista näkemystä Suomen historiasta.

Koska veronmaksuvelvollisuus Suomeen päättyy

 • Kun Suomeen verovelvollinen henkilö tai Suomen kansalainen on asunut pysyvästi yli kolme vuotta ulkomailla eikä henkilöllä ole pysyviä siteitä Suomeen (katso aikaisemmin kohta ”koska henkilön tulee maksaa veroja Suomeen”) ja kun ehdot täyttävä henkilö on erikseen hakenut verovelvollisuudesta vapautumista Suomen verovirastolta. Ulkomaille pysyvästi muuttava henkilö voi hakea rajoitettua verovelvollisuutta Suomeen, tehtyään pysyvän maastamuuttoilmoituksen Suomeen ja asuttuaan todistettavasti yli 6 kuukautta ulkomailla. Henkilö on kuitenkin niin kauan verovelvollinen Suomeen kunnes on saanut verovelvollisuudesta vapauttavan päätöksen Suomen verovirastolta. Verovelvollisuudesta vapauttamisen päätös tehdään aina tapauskohtaisesti eikä viranomaisilla ole lain vaatimaa pakkoa sitä myöntää jos katsovat ettei sille ole perusteita.

Suomen verot ja pakolliset maksut

Suomalaisen yhtiön verotus

Yhtiön tulovero20%, verotetaan tilinpäätökseen tai arvioon perustuen
Jaetuista voitoista maksettava vero14.54%
ALV rekisteriin hakeminenKun liikevaihto yli  EUR 8,500/tilikausi
ALV -kannat24% (tai 14% /10%)
Yleinen lähdevero0% (EU- ja verosopimusmaat / 20% ulkopuoliset maat)
- Lähdevero Rojalteista0-20%
- Lähdevero Korkotuotoista0%
Varainsiirtovero1.6% / 2% / 4%
MyyntivoittoveroKohdellaan yhtiön normaalina tulona
Kiinteistövero0.32% - 3%
Sosiaaliturva verot24% + 6%
Varallisuusvero0%
Leimavero0%
Ajoneuvoverovaihtelee ajoneuvon mukaan
Verosopimuksetyli 70 maata

Henkilöverotus Suomessa

Palkan tulovero (valtiolle)0 - 31.75%
Palkan tulovero (asuinkunnalle)16.5% - 22.5%
Sosiaaliturvamaksut5.7% + 0.65% + 2.1%
VAT24% (reduced rates: 14% / 10% / 0%)
Pääoman tulovero30% / 33%
Myyntivoittovero30%, if more than EUR 30,000 then 33%
Varallisuusvero:0%
Kiinteistövero0.37% - 1.55%
Perintö- ja lahjaveroUp to 36% riippuen perinnön tai lahjanantajan suhteesta saajaan
Varainsiirtovero1.6% / 4%
Ajoneuvoverovaihtelee ajoneuvon mukaan
MediaveroTuloluokasta riippuva: 0€ tai 50€ - 140€/vuosi ;

Verosopimukset

Suomi on solminut verosopimuksen noin 70 eri maan kanssa.
OECD jäsenmaat

 • Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark and Faroe Islands, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States

Muut maat:

 • Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaizhan, Barbados, Belarus, Bermuda, Bosnia-Hertsegovina, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, China, Croatia, Cyprus, Egypt ,Georgia ,Guernsey, Hong Kong & Macau (SAR), Indonesia, India, Isle of Man, Jersey, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Malta, Moldova, Montenegro, Morocco, Netherlands Antilles, New Zealand, Pakistan, Philippines, Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, Sri Lanka, South Africa, Tajikistan, Tanzania, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia

Riskit ja mahdollisuudet Suomessa

Riskit

 • Venäjän ja Ukrainan kriisi on vaikeuttanut Suomen EU -jäsenyyden vuoksi suomalaisten yhtiöiden toimintaa merkittävästi. Suomen viennistä yli 16% on suuntautunut Venäjälle ja Venäjä on ollut merkittävä investoija Suomen talouteen (€583 miljoonaa kuluneen 10 vuoden aikana)
 • Suomen energiahinnat voivat nousta nopeasti ja todella paljon mikäli ainoa kaasun tuoja Venäjä leikkaa Suomen osuutta edullisesta maakaasusta
 • Suomen kiinteistökuplan puhkeaminen yhdessä ylisuuren velkaantuneen julkisen talouden kanssa voi aiheuttaa suomalaisten ostovoimalle pahaa vahinkoa ja johtaa jo nyt korkeiden verojen korotuksiin. Verojen korotuksella ei kuitenkaan välttämättä päästä paikkaamaan valtiontaloutta vaan verotuotot joudutaan maksamaan ulkomaisille velkojille korkoina ja velanlyhennyksinä joka voi ajaa Suomen kaltaisen pienen kansantalouden samaan asemaan kuin mihin Kreikka päätyi.

Mahdollisuudet:

 • Suomen väestön ikääntyminen ja pakolaisten määrän kasvu yhdessä korkean sosiaaliturvan kanssa luo tuottoisia mahdollisuuksia hoiva-alan ja lääketeollisuuden yrityksille
 • Suomen yksityisasuntojen hinnat ovat korkeammalla kuin koskaan ennen. Asuntohintojen on ennustettu jo pitkään romahtavan. Asuntokuplan puhkeaminen tulee tarjoamaan tuottoisia mahdollisuuksia kiinteistösijoittajille joilla on aikaa odottaa hintojen nousua 5-10 vuotta.
 • Suomessa on paljon korkean osaamisen omaavaa innovatiivista työvoimaa, yrittäjiä ja startup yrityksiä joihin sijoittamalla voit saada edullisesti osuuden tulevaisuudessa menystävästä kansainvälisestä yrityksestä

Saatavilla olevat palvelut

 • Yritysneuvonta - Suomi
 • Yhtiön perustaminen Suomeen
 • Osoite- ja Verkkopalvelut Suomessa
 • Suomalaisen yhtiön hallinnointi ja edustus
 • Pankkipalvelut suomalaiselle yhtiölle
 • Suomalaisen Yhtiön Taloushallinto

Uutiset

Kirjanpito Virolaiselle Yhtiölle alkaen 59€/kk

Kirjanpito Virolaiselle Yhtiölle alkaen 59€/kk

Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut Novasigma on johtava maailmanlaajuinen kirjanpito- ja lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa kirjanpitopalveluja Virossa toimiville yrityksille. Virossa taloushallintopalveluita hoitaa ammattitaitoinen kansainvälinen tiimimme, joka koostuu kirjanpitäjistä, palkanlaskijoista ja tilintarkajista. Meidän kauttamme voit asioida halutessasi suomen kielellä vaikka yhtiösi sijaitsisikin Virossa. Emme arvo taloushallinnon hintoja päästämme asiakasyhtiöidemme koon, toimialan, liikevaihdon tai omistajien lompakon paksuuden perusteella. Noudatamme hinnoittelussamme erittäin…

Ahvenanmaalle uusi työ- ja eläketulovähennys

Ahvenanmaalle uusi työ- ja eläketulovähennys

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on päättänyt uudesta työ- ja eläketulovähennyksestä Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa. Samalla perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3 060 eurosta 3 100 euroon vuonna 2018. Vähennykset keventävät pieni- ja keskituloisten verotusta Perusvähennyksen korotus vastaa Manner-Suomessa tehtyä korotusta pienituloisille tarkoitettuun perusvähennykseen. Työ- ja eläketulovähennys on uusi vähennys Ahvenanmaalla. Vähennys lasketaan palkka- ja muiden työtulojen sekä ansiotulona verotettavien eläkkeiden…

2 tunnin maksuton verokonsultointi uusille asiakkaillemme!

2 tunnin maksuton verokonsultointi uusille asiakkaillemme!

Klikkaa uutista ja täytä yhteystietosi. Muista käyttää kampanjakoodia: COSTA 17. Verokonsultoinnin arvo on 500€.  *Tarjous voimassa 20.6.2017 asti Costa del Sol:n ja Helsingin toimipisteissämme. Varaa aika maksuttomaan konsultointiin täyttämällä alla oleva lomake tai soita +34 622 455 736

Novasigma provides international accounting services, company formation services, legal, business and tax advisory services | Terms of Use & Terms of Business | © 2016 NOVASIGMA Global - Accounting & Law Cooperative ("NOVASIGMA LIMITED"). Member firms of the NOVASIGMA Global - Accounting & Law network of independent firms are affiliated with NOVASIGMA Global - Accounting & Law. NOVASIGMA Global - Accounting & Law provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind NOVASIGMA Global - Accounting & Law or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does NOVASIGMA Global - Accounting & Law have any such authority to obligate or bind any member firm. Independent registered advisers, lawyers and accountants are not owned by, affiliated with or supervised by Novasigma or its affiliates. Novasigma provides custody, trading and operational support services for advisers, lawyers and accountants. Not all products and services available through Novasigma and its affiliates are available through advisers, lawyers or accountants. Registration does not imply a certain level of skill or training. Depending on jurisdiction there might be eligibility requirements to work with a dedicated Financial Consultant, Lawyer or Accountant. Wealth management, accounting, audit and legal services refers to products and services available through the operating subsidiaries of the Novasigma Corporation of which there are important differences including, nut not limited to, the type of advice and assistance provided, fees charged, and the rights and obligations of the parties. It is important to understand the differences when determining which product and/or services to select. Novasigma provides a full range of business, financial, banking and tax advisory, accounting and legal services through its operating subsidiaries.

All rights reserved. NOVASIGMA is a trademark of SilverFox & Co. Inc. Online services by NOVASIGMA LIMITED - Suites 41/42, Victoria House 26 Main Street, Gibraltar GX11 1AA.

bitpay
Bitpay
Latvijas Pasta Bank
NTL Immigration
CM Asesores
Blue Orange Bank