6. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut Singaporessa

.

Novasigma tarjoaa kirjanpito- ja taloushallinnon palveluita Singaporeen rekisteröidyille yhtiöille. Asiakkaidemme yhtiöiden taloushallinnosta vastaavat kansainvälisen tiimimme tilinhoitajat, kirjanpitäjät, palkanlaskijat, taloushallinnon työntekijät. Käytössänne ovat myös pitkän yrittäjätaustan omaavat liiketoiminta- ja verokonsulttimme joiden tehtävänä on tukea liiketoimintasi kasvua, neuvoa hankalissa tilanteissa sekä ottaa asioista selvää sillon kun varmaa tietoa ei ole olemassa.
.

START – Kirjanpitopaketti Singaporeen rekisteröityneelle yhtiölle (kirjanpito vuositasolla):

START – Kirjanpitopakettimme sopii aloittaville singaporelaiselle yhtiöille tai yhtiöille joiden ei tarvitse valmistaa toiminnastaan muuta kuin vuosiraportit (tämä palvelupaketti ei siis sovellu paikallista liiketoimintaa harjoittaville yhtiöille joiden liikevaihto on yli S$1 milj. vuosi). Palvelumme sisältää tarvittavat työkalut yhtiön kirjanpitomateriaalin tallentamiseen, lain vaatimien vuosi-ilmoitusten laatimisen, korkeintaan yhden välitilinpäätöksen vuosittain sekä tarvittaessa neuvonnan ja avustuksen yhtiön asioiden hoidossa.

VuosimaksuMaksuehto
1.750€/ vuosiMaksetaan 2 erässä puolivuosittain. Asiakkaan erikseen tilaamat lisätyöt laskutetaan toteutuneen tuntimäärän mukaan
 • Liiketoiminta- ja veroneuvonta puhelimitse (max. 0.5h/kk)
 • 1 välitilinpäätös vuodessa asiakkaan tilauksesta (esim. rahoituksen hakemiseksi, ALV -rekisteriin hakemiseksi ym.)
 • Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laadinta lain vaatimana ajankohtajana (max 5 tuntia/tilinpäätös)
 • Kirjanpitomateriaalin säilytys sähköisessä muodossa (kirjallisessa muodossa tilinpäätöksen laadinnan jälkeen)

Lisämaksusta:

 • Yhtiön liiketoiminnassa avustaminen: 120€/h (asiakkaan tilauksesta)
 • Kirjanpidon lisätyöt: 75€/h (asiakkaan tilauksesta)

PRO – Taloushallintopaketti Singaporeen rekisteröityneelle yhtiölle (kirjanpito kuukausitasolla):

PRO – Taloushallintopaketti sopii Singaporeen rekisteröidyille yhtiöille joilla on merkittävää liiketoimintaa ja joiden toiminnasta tulee raportoida joko yhtiön johdolle ja/tai viranomaisille kuukausittain. Palvelupaketin hinta muodostuu kiinteästä vuosihinnasta ja kuukausittain laskutettavasta työstä joka perustuu taloushallintoon ja kirjanpitoon käytettyyn aikaan. Asiakasyhtiöillämme on aina nimetty tilinhoitaja (Account Manager) jonka alaisuudessa asiakkaan kirjanpitoa hoitavat kirjanpitäjät, palkanlaskijat, laskuttajat ja kirjanpidon assistentit toimivat. Novasigman taloushallinnon ammattilaiset ovat asiakasyhtiömme käytettävissä aina kun yhtiö tarvitsee selvitysapua tai neuvoja jokapäiväisessä liiketoiminnassa tai verotuksessa.

Asiakkaamme päättää tehdessään taloushallinto- ja kirjanpitosopimuksen mitä taloushallinnon töitä yhtiö hoitaa itse ja mitkä tehtävät Novasigma suorittaa. Työnjakoa on mahdollista muuttaa kesken sopimuskauden mikäli asiakkaamme haluaa antaa Novasigmalle enemmän tehtäviä tai suorittaa itse taloushallinnon tehtäviä joita Novasigma on hoitanut. Tärkeintä on, että käytämme asiakkaamme kanssa samoja työkaluja ja noudatamme yhteisesti sovittuja päätöksiä ja linjan vetoja pyrkien tuottamaan maksimaalisen voiton yhtiön omistajille.

VuosimaksuMaksuehto
3.500€/ vuosiMaksetaan 2 erässä (1.750€ per erä) puolivuosittain. Vuosimaksu sisältää taloushallinnon palveluita 2,5h/kk alla mainitun erittelyn mukaan. Lisätyöt laskutetaan toteutuneen tuntimäärän mukaan

Tilinhoito, liiketoiminta- ja veroneuvonta

Asiakkaamme saa käyttöönsä oman tilinhoitajan joka on käytettävissä yhtiön jokapäiväisessä taloudenhoidossa. Novasigman tilinhoitaja (Account Manager) suorittaa vuosimaksuun sisältyen tai erillisestä toimeksiannosta mm. seuraavia tehtäviä ollen vastuullinen Novasigman osalta yhtiön taloudellisesta menestyksestä:

 • Raportointi asiakkaalle yhtiön/yhtymän taloudellisesta tilasta kuukausittain
 • Avustaminen viranomaisasioinnissa ja verotukseen liittyvät selvitystyöt
 • Pankkisuhteissa avustaminen
 • Rahoituksen hankinnassa avustaminen
 • Yhteistyösopimusten valmistelussa avustaminen
 • Yhtiön liiketoiminnan kehittämisen suunnittelu: kasvotusten palaveri nimetyn Account Managerin kanssa kerran vuodessa
 • Yhtiön toimintakatsaus: verotuksen, osingonjaon, tappioiden kirjaamisen suunnittelu ennen tilinpäätöksen valmistamista. Kasvotusten palaveri nimetyn Account Managerin kanssa kerran vuodessa.
 • Ongelmatilanteissa avustaminen
 • Yhtiön osuuksien myynnissä avustaminen
Sis. vuosimaksuunExtra työtMaksuehto
0.5h/kk120€/hLisätyöt laskutetaan kuukausittain asiakkaan hyväksyttyä laskutettavan summan

Myyntireskontra

Jokaisen yrityksen tärkein tehtävä on tehdä myyntiä. Jos myynti ja laskutus ei toimi, ei toimi yhtiössä mikään muukaan. Novasigma tarjoaa asiakasyritystemme käyttöön taloushallinnon henkilöstönsä myyntireskontran hoitamiseen suorittaen yhteisesti sovitusti mm. seuraavia tehtäviä:

 • Laskutus ohjelmiston käyttöönotto, sähköinen laskutus tai laskutuksen hoitaminen ”manuaalisesti” jos liiketoiminta pientä
 • Laskun valmistaminen asiakkaan ohjeiden mukaan
 • Laskun lähettäminen asiakkaalle
 • Lähetetyn laskun kirjaaminen valittuun kirjanpitojärjestelmään
 • Myöhässä olevista maksuista muistuttamisen puhelimitse ja sähköpostilla
 • Saapuneen suorituksen kirjaaminen myyntilaskut -järjestelmään
 • Saapuneen suorituksen jakaminen asiakkaan tilikarttaan (perustuu ennalta päätettyyn suunnitelmaan/sopimuksiin esim. tuotteen X myyntivoitosta jaetaan 15% osingot tilille, 5% markkinointitilille ja 20% kiinteät kulut -tilille
 • Saapumattomien suoritusten siirtäminen perintään (jos tapaus on riidaton)
Sis. vuosimaksuunExtra työtMaksuehto
0.5h/kk75€/hLisätyöt laskutetaan kuukausittain asiakkaan hyväksyttyä laskutettavan summan

Ostoreskontra ja palkanlaskenta

Kun yhtiö myy tuotteitaan tai palveluitaan siitä syntyy myös kuluja. Kulujen seuranta on elintärkeää yhtiön johdolle ja ostopäätöksien teko tulee perustua yhtiön liiketoimintasuunnitelman lisäksi käytössä olevien varojen määrään. Novasigman kirjanpitäjät ovat asiakasyritystemme käytettävissä ostoreskontrassa ja palkanlaskennassa tärkeimpänä tehtävänään pyrkiä pitämään yhtiön talous elinvoimaisella pohjalla.

 • Sähköpostitse tai sähköisen järjestelmän kautta saapuvien laskujen kirjaamisen asiakkaan kanssa jaettuun järjestelmään (reaaliaikainen näkymä yhtiön maksuvelvoitteista ja tilisaldoista)
 • Yhtiön tekemien ostojen kirjaaminen ostoreskontraan
 • Maksuun menevien laskujen syöttö: maksut asiakkaan ohjeistuksen mukaan tai odottamaan asiakkaan hyväksyntää/asiakas maksaa laskut itse
 • Maksettujen laskujen syöttö asiakkaan kanssa jaettuun ostoreskontrajärjestelmään
 • Henkilökunnan palkanlaskenta TES:n mukaan, palkkatodistukset, viranomais- ja ammattiliittoilmoitukset. (Mahdollisuus sopia kiinteä hinta per laskenta mikäli yhtiöllä yli 100 työntekijää)
 • Maksuajan pidennyksen neuvottelu tai maksusuunnitelmien sopiminen asiakasta edustaen
Sis. vuosimaksuunExtra työtMaksuehto
0.5h/kk75€/hLisätyöt laskutetaan kuukausittain asiakkaan hyväksyttyä laskutettavan summan

Kirjanpito yhtiölle/yhtymän johdolle ja omistajille

”Menestyäkseen liikemies tarvitsee lähipiiriinsä kolme uskollista henkilöä; ahneen asianajajan, opportunistisen lääkärin ja nalkuttavan kirjanpitäjän”. Etenkin monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä maksetaan suhteellisen korkeita summia yhtiön kirjanpidosta ilman, että itse yrittäjällä on saatavilla reaaliaikaista tietoa yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta jolloin monia hankintoja tehdään perustuen valheelliseen tai liian opportunistiseen arvioon yhtiön käytettävissä olevasta varallisuudesta. Yhtiöitä perustetaan jotta ne tuottaisivat mahdollisimman paljon voittoa omistajilleen ja jotta yhtiöiden osakkeiden myyntiarvo nousisi. Tämä on Novasigman tehtävä kun huolehdimme yhtiön kirjanpidosta yhtiöin omistajille. Tarjoamme yhtiönne käyttöön mm. seuraavat palvelut:

 • Tuote- /palvelukohtaisen tulonjakokaavion valmistaminen yhdessä asiakkaan kanssa (sovitaan kuinka yhtiölle tuloutuvat varat jaetaan päätetyille tahoille tai kustannuspaikoille)
 • Kuukausiraportit yhtiön taloudellisesta tilasta (mahdollisuus yhdistää raporttiin useita eri yhtiöitä maantieteellisestä sijainnista riippumatta)
 • Reaaliaikainen näkymä yhtiön nykyisistä ja tiedossa olevista tuloista ja menoista
 • Yhtiö tai yhtymäkohtaisen tilikartan ylläpito. Yhtiön johto näkee tilikartan saldoista mitä hankintoja yhtiöllä on varaa tehdä tai esim kuinka paljon yhtiön eri osakkaille on kertynyt osinkoa
 • Välitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistaminen (yhtiö hakee esim rahoitusta kesken tilikauden tai osakkaat ovat myymässä osuuksiaan)
 • Yhtiön osakkeiden myyntiarvon määrittely Novasigman arviointiperusteiden mukaan.
 • Yhtiön omistaman materiaalisen ja immateriaalisen omaisuuden myyntiarvon määrittely.
Sis. vuosimaksuunExtra työtMaksuehto
0.5h/kk75€/hLisätyöt laskutetaan kuukausittain asiakkaan hyväksyttyä laskutettavan summan

Kirjanpito ja raportointi viranomaisille

Usein kirjanpito käsitetään pakollisena pahana josta maksetaan vain välttyäkseen ongelmista viranomaisten ja verottajan kanssa. Olemme monen kanssa samaa mieltä siitä, että jokaisen yrityksen ja yksityishenkilön tulisi saada päättää vapaasti kuinka ansaitsemiaan varoja käyttää ja ostaa vain niitä palveluita jotka hyödyttävät yhtiötä tai yhtiön omistajia. Todellisuus on silti monissa maissa eri ja myös yhtiöt on valjastettu lainvoimalla elättämään henkilöitä ja hankkeita jotka eivät välttämättä tarjoa yhtiölle mitään lisäarvoa. On siis tärkeää, että yhtiön kirjanpito hoidetaan täsmälleen lain mukaan ja yhtiön toiminnasta raportoidaan viranomaisia ennen kuin pyydetään selvityksiä. Novasigman kirjanpitäjät huolehtivat yhtiönne/yhtiöidenne viranomaisilmoituksista suorittaen mm. seuraavia tehtäviä:

 • Yhtiön kirjanpito Gibraltarin lain mukaan
 • Yhtiön kirjanpitomateriaalin säilyttäminen 5 vuotta (sähköiset ja alkuperäiskopiot)
 • Myyntilaskujen kirjaaminen verottajalle
 • Ostolaskujen ja tositteiden kirjaaminen verottajalle
 • GST (ALV) -raporttien valmistaminen ja lähetys neljännes vuosittain
 • Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
 • Kommunikointi verottajan ja viranomaisten kanssa yhtiötä edustaen
Sis. vuosimaksuunExtra työtMaksuehto
0.5h/kk95€/hLisätyöt laskutetaan kuukausittain asiakkaan hyväksyttyä laskutettavan summan

Verotarkastustilanteet, viranomaiskuulemiset ja oikeudenkäynnit

Verottajan ja viranomaisten tehtävänä on huolehtia, että niin yhtiöt kuin yksityishenkilötkin maksavat maksimaalisen summan veroja ja noudattavat poliitikkojen luomia lakeja ja säännöksiä. Lähes jokainen liiketoiminnassaan menestynyt tai epäonnistunut yhtiö ja yhtiön omistaja joutuu ennen pitkää selvittämään toimintaansa viranomaisille. Novasigman liiketoimintakonsultit ja yhteistyöverkoston asianajat ovat asiakkaidemme käytössä mm. seuraavissa tehtävissä.

Asiakkaan avustaminen verotarkastuksessa (henkilökohtainen kuuleminen)250€/h (min. 3h)
Verotarkastuksesta johtuva ylimääräinen kirjanpitotyö (hinta per hlö/tunti klo 09-17:00 aikana)75€/h
Verotarkastuksesta johtuva ylimääräinen kirjanpitotyö (hinta per hlö/tunti klo 17-09:00 aikana)120€/h

Novasigma provides international accounting services, company formation services, legal, business and tax advisory services | Terms of Use & Terms of Business | © 2016 NOVASIGMA Global - Accounting & Law Cooperative ("NOVASIGMA LIMITED"). Member firms of the NOVASIGMA Global - Accounting & Law network of independent firms are affiliated with NOVASIGMA Global - Accounting & Law. NOVASIGMA Global - Accounting & Law provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind NOVASIGMA Global - Accounting & Law or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does NOVASIGMA Global - Accounting & Law have any such authority to obligate or bind any member firm. Independent registered advisers, lawyers and accountants are not owned by, affiliated with or supervised by Novasigma or its affiliates. Novasigma provides custody, trading and operational support services for advisers, lawyers and accountants. Not all products and services available through Novasigma and its affiliates are available through advisers, lawyers or accountants. Registration does not imply a certain level of skill or training. Depending on jurisdiction there might be eligibility requirements to work with a dedicated Financial Consultant, Lawyer or Accountant. Wealth management, accounting, audit and legal services refers to products and services available through the operating subsidiaries of the Novasigma Corporation of which there are important differences including, nut not limited to, the type of advice and assistance provided, fees charged, and the rights and obligations of the parties. It is important to understand the differences when determining which product and/or services to select. Novasigma provides a full range of business, financial, banking and tax advisory, accounting and legal services through its operating subsidiaries.

All rights reserved. NOVASIGMA is a trademark of SilverFox & Co. Inc. Online services by NOVASIGMA LIMITED - Suites 41/42, Victoria House 26 Main Street, Gibraltar GX11 1AA.

bitpay
Bitpay
Latvijas Pasta Bank
NTL Immigration
CM Asesores
Blue Orange Bank