Yritysneuvonta-, liiketoiminta- ja verosuunnittelupalvelut Iso-Britanniassa

.

Konsultaatiopalvelut yrityksille ja yrityksen perustajille Iso-Britanniassa (ja Skotlannissa)

Olemme auttaneet satoja suomalaisia yhtiöitä ja yhtiöiden omistajia kansainvälistymisessä, liiketoimintojen siirtämisessä ulkomaille tai kokonaan uuden yritystoiminnan aloittamisessa. Novasigman kanssa voit asioida suomen kielellä ja kertoa luottamuksellisesti suunnitelmistasi. Aloitamme uusien asiakkaidemme kanssa yleensä puhelinpalaverilla, jonka jälkeen sovimme tapaamisen asiakastamme lähimpänä sijaitsevaan toimipisteeseen. Mitä paremmin pääsemme perehtymään olemassa olevaan liiketoimintaan tai suunnitelmiinne, sitä paremmin osaamme neuvoa ja tukea uuden liiketoiminnan käynnistämisessä.

Maksuton neuvonta (puhelinpalaveri)

Mikäli haluat lisätietoja palveluistamme tai neuvoja miten edetä liiketoiminnan aloittamisessa, laajentamisessa tai uudelleenjärjestelyissä voit varata ajan maksuttomaan puhelinpalaveriin. Puhelinpalaverissa voit kertoa suunnitelmistasi ja käymme läpi ennen puhelinpalaveria sähköpostitse lähettämiänne kysymyksiä.

Konsultaation aiheet:

 • Asiakkaan nykytilanteeseen tutustuminen puhelimitse
 • Jatkotoimenpide ehdotukset asiakkaan pintapuolisen perehdytyksen pohjalta
 • Novasigman palvelut ja hinnat

Kesto0.5h
PaikkaPuhelinneuvottelu (ajanvarauksella)
HintaEnsimmäinen 0.5h maksuton, yli menevät tunnit 45€/h

Lisämaksusta:

 • Jos haluatte keskustella pidempään tai saada yksityiskohtaisia vastauksia voitte varata ajan aiheen mukaan valitsemaanne kasvokkain järjestettävään konsultaatioon.

Huomioitavaa:

 • Maksuton puhelinpalaveri on mahdollinen vain niille asiakkaille jotka ovat varanneet ajan verkkosivujemme kautta tai sopineet asiasta muuten sähköpostitse.
 • Neuvomme vain niitä asiakkaita jotka ovat antaneet oikeat yhteystietonsa (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhtiön nimi) ennen puhelinpalaveria.

Konsultaatio 1: Uuden liiketoiminnan aloittaminen tai uuden yhtiön perustaminen

Oletteko keksineet uuden liikeidean tai mietitte uuden yhtiön perustamista Iso-Britanniaan, jo tiedossa olevaan muuhun maahan tai haluatte neuvoja mihin maahan yhtiönne kannattaisi perustaa? Varattuasi ajan n. 2 tuntia kestävään kasvokkain tapahtuvaan konsultaatioon valitsemassanne Novasigman toimipisteessä perehdytte konsulttimme kanssa mm. liikeideanne toimivuuteen, kannattavuuteen, yhtiön perustamisen vaatimiin käytännön toimiin, valitsemanne maan verotukseen ja velvollisuuksiin, pankkipalveluihin ym. Konsultaation päätteeksi saatte Novasigman näkemyksen liikeideanne kantavuudesta, ehdotukset liiketoiminnallenne sopivista maista, tehtävälistan asioista joita tulee suorittaa/selvittää ennen yhtiön perustamista sekä tarkat hinnat yhtiön mahdollisesti tarvitsemista palveluista mikäli Novasigma tuottaa ne.

Konsultaation aiheet ja sisältö:

 • Liikeidean arviointi
 • Tehtävälista ennen yhtiön perustamista
 • Vaihtoehdot yhtiön/yhtiöiden rekisteröinti- ja toimintamaille
 • Mahdollisuudet liiketoiminnan rahoittamiseksi
 • Tehtävälista yrityksen rekisteröimiseksi (mitä perustajien tulee tehdä, mitä Novasigma tekee)
 • Novasigman palvelut ja hinnat mikäli valitsette Novasigman suorittamaan rekisteröinnin ja/tai taloushallinnon tehtävät

Keston. 2h (+mahdolliset lisäselvitykset)
PaikkaNovasigman toimipiste valintanne mukaan (sovi tapaaminen)
Hinta390€

Lisämaksusta:

 • Selvitystyöt konsultaation jälkeen: Aiotun toiminnan luvanvaraisuuksien selvitäminen tai verotuskäytäntöjen tarkistaminen tapauskohtaisesti paikallisviranomaisilta 85€/h (konsultti hyväksyttää asiakkaalla käytettävän tuntimäärän ennen toimeksiannon toteuttamista) +mahdolliset viranomaiskulut veropäätöksiä haettaessa
 • Novasigman projektinhallintajärjestelmä: Olemme osallistuneet satojen yhtiöiden perustamiseen avustaen niin asiakkaitamme kuin myös toimien itse yrittäjinä. Vuosien kokemuksella tiedämme mitä asioita yrityksen tulee tehdä missäkin vaiheessa riippumatta siitä mitä yritys aikoo myydä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön projektinhallintajärjestelmää jonne on ennalta luotu yleiset tehtävät ja konsulttimme avustuksella asiakkaamme liiketoimintaan liittyvät (ei ennalta tiedossa olevat) tehtävät. Projektinhallintajärjestelmä auttaa uuden liikeidean kehittäneitä tahoja pääsemään tavoitteisiinsa toimivaksi todettua mallia käyttäen. Novasigman projektin hallintaohjelmiston käyttö maksaa: 275€/vuosi

Huomioitavaa:

 • Perimme uusilta asiakkailtamme konsultaatiopalveluistamme etukäteismaksuna 24% palvelun hinnasta joka tulee olla suoritettuna ennen asiakkaan ehdottaman ajan vahvistusta. Maksun voi suorittaa verkkomaksuna tai tilisiirrolla.
 • Edellytämme kaikilta kasvokkain palaveriin saapuvilta uusilta asiakkailta henkilöllisyyden todistamista, palveluehtojemme hyväksyntää sekä tapauskohtaisesti NDA sopimuksen allekirjoittamista ennen palaverin aloittamista.

Konsultaatio 2: Yhtiön toiminnan laajentuminen, liiketoimintojen ja /tai myynti ja verosuunnittelu

Onko yhtiölläsi aikomuksena laajentaa toimintaansa ulkomaille tai oletteko harkinneet liiketoimintaosien tai mahdollisesti koko liiketoiminnan siirtämistä toiseen maahan? Tapaamisessa tutustutaan nykyiseen liiketoimintaanne, yhtiönne omistuspohjaan ja edellytyksiin laajentaa tai siirtää toimintojaan ulkomaille. Palaverin aikana päätetään mahdolliset maat joihin toimintoja voidaan tai joihin niitä kannattaa laajentaa tai siirtää. Palaverin jälkeen selvitämme halutessanne tarkemmin valituista maista onko liiketoiminnan edellytykset ja mahdolliset sudenkuopat käyttäen apunamme kansainvälistä tiimiämme, yhteistyöverkostoamme ja kokemuksiamme vastaavaa liiketoimintaa harjoittaneista vanhoista asiakkaistamme. Palaverin ja mahdollisten selvitystöidemme tuloksena saat selkeän kuvan siitä miten aikomasi laajentuminen tai liiketoimintojen siirto tulee suorittaa ja mitkä sen kustannukset ja mahdolliset tulevat säästöt ovat. Toivomme, että toimitatte sähköpostitse ennen palaveria mahdollisimman tarkan kuvan yhtiön nykyisestä taloudellisesta tilasta (tilinpäätökset ja kirjanpitoraportit).

Konsultaation aiheet ja sisältö:

 • Yhtiön tai yhtymän nykytilanteen arviointi (taloudellinen tilanne, omistus- ja rahoituspohja)
 • Tavoitteiden määrittely (mihin laajentumisella, ulkoistamisella tai verosuunnittelulla pyritään)
 • Eri keinojen määrittely tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Vaihtoehdot yhtiön/yhtiöiden rekisteröinti- ja toimintamaille
 • Tehtävälista tavoitteiden saavuttamiseksi (mitä perustajien tulee tehdä, mitä Novasigma tekee)
 • Novasigman palvelut ja hinnat mikäli valitsette Novasigman suorittamaan mahdolliset yhtiöiden rekisteröinnit ja/tai taloushallinnon tehtävät

Keston. 4h (+mahdolliset lisäselvitykset)
PaikkaNovasigman toimipiste (sovi tapaaminen)
Hintaalk. 690€

Lisämaksusta:

 • Selvitystyöt konsultaation jälkeen: Vaihtoehtojen analysointi ja arviointi Novasigman asiantuntijatiimin toimesta, selvitystyöt viranomaistahoilta ja ennakkotapauksiin perehtyminen 125€/h (konsultti hyväksyttää asiakkaalla käytettävän tuntimäärän ennen toimeksiannon toteuttamista)
 • Yhtiön myyntiarvon määrittely: Mikäli olette myymässä yhtiötänne tai sen osia kolmansille osapuolille tai tekemässä sisäisiä omistussuhteiden muutoksia tulee ensimmäisenä määrittää kaupan olevan yhtiön tai sen omistusten arvo. Novasigma on valmistanut laskentakaavat nopeaan arvon määrittelyyn perustuen yhtiön hallinnassa olevaan omaisuuteen, toteutuneeseen myyntiin ja arvioon tulevasta myyntivoitosta. Voimme määritellä yhtiöllenne realistisen myyntihintapyynnön ja halutessanne selvittää myös verottajan näkemyksen yhtiön minimimyyntihinnasta. Arvon määrittely: 1750€ (sis. max 5h konsultin työtä ja max 5h kirjanpitäjien työtä)
 • Yrityskaupan vaatimat sopimukset: Mikäli yhtiöllenne tai sen omistamalle omaisuudelle on olemassa ostaja ja kaupan hinnasta ja ehdoista on sovittu, voimme halutessanne laatia kaupan vaatimat lain vaatimat sopimukset (ei sisällä mahdollisia osakassopimuksia). Sopimuksen laatiminen / kaupan kohde: 2500€ (sis. max 2h konsultin työtä ja max. 3 tunti lakimiehen työtä)

Huomioitavaa:

 • Voidaksemme palvella teitä aikarajat huomioiden parhaalla mahdollisella tavalla pyydämme lähettämään mahdollisimman paljon taustatietoa nykyisestä liiketoiminnastanne ennalta tutustuttavaksi.
 • Perimme uusilta asiakkailtamme konsultaatiopalveluistamme etukäteismaksuna 24% palvelun hinnasta joka tulee olla suoritettuna ennen asiakkaan ehdottaman ajan vahvistusta. Maksun voi suorittaa verkkomaksuna tai tilisiirrolla.
 • Edellytämme kaikilta kasvokkain palaveriin saapuvilta uusilta asiakkailta henkilöllisyyden todistamista, palveluehtojemme hyväksyntää sekä tapauskohtaisesti NDA sopimuksen allekirjoittamista ennen palaverin aloittamista. Kaikilla palaveriin osallistuvilla henkilöillä tulee olla yhtiön nimenkirjoitusoikeus.

Konsultaatio 3: Yksityishenkilön tai perheen omaisuudensuojelu, sukupolvenvaihdokset ja maastamuutto

Laillisesti ansaitun yksityisen omaisuuden suojeluun on olemassa useita keinoja joilla voidaan keventää omaisuuteen kohdistuvaa verotusta, suojata omaisuutta mahdollisilta pakkolunastustilanteilta (esim ulosotto tai avioero) ja mahdollistaa omaisuuden siirto halutuille perillisille. Useissa tapauksissa verotuksen keventämiseen ainut laillinen keino on omaisuuden haltijan muutto edullisen verosopimuksen tarjoavaan maahan (verokansalaisuus) ja/tai hallussa olevan omaisuuden yhtiöittäminen ja/tai säätiöittäminen hallitusti ketjuttamalla. Omaisuuden suojelu ja mahdolliseen maastamuuttoon valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin jolloin laillisia keinoja on paljon enemmän käytettävissä. Novasigmalla on tiiviit suhteet mm. sijoittamalla verokansalaisuuksia/kansalaisuuksia tarjoaviin valtioihin sekä palveluvalikoimassaan mm. säätiöiden ja rahastojen perustamiseen soveltuvia kohteita. Pystyäksemme neuvomaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisille tavalla tarvitsemme suunnittelun tueksi luettelon hallussanne olevasta omaisuudesta ja selkeät tavoitteet mihin omaisuuden suojelulla pyritään. Konsultaation tuloksena saat selkeän suunnitelman tulevista tehtävistä, tietoa eri toimintamenetelmistä ja valtioiden verokansalaisuusohjelmista sekä asiantuntevaa tietoa eri maista maahanmuuttajan näkökulmasta.

Konsultaation aiheet ja sisältö:

 • Hallussa olevan omaisuuden kartoitus (tulevan tiedossa olevan omaisuuden arvon arviointi)
 • Tavoitteiden määrittely (mihin omaisuudensuojelulla pyritään)
 • Eri keinojen määrittely tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Vaihtoehdot omaisuudensuojelun toteuttamiseksi tai maahanmuutto kohteille
 • Tehtävälista tavoitteiden saavuttamiseksi (mitä perustajien tulee tehdä, mitä Novasigma tekee)
 • Novasigman palvelut ja hinnat mikäli valitsette Novasigman suorittamaan omaisuuden suojelun toimenpiteet.
Keston.6h
PaikkaNovasigman toimipiste (sovi tapaaminen)
Hintaalk. 990€

Lisämaksusta:

 • Maakohtaiset selvitystyöt asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuen (esim verokansalaisuuden saamisen edellytyksien selvitys). Hinta: 125€/h (konsultti hyväksyttää asiakkaalla käytettävän tuntimäärän ennen toimeksiannon toteuttamista)
 • Yhtiöiden rekisteröinti. Hinta: Novasigman hinnaston mukaan
 • Säätiön tai Trustin perustaminen: Sijaintimaat, esitemateriaali ja hinnasto toimitetaan vain konsultaation tilanneille asiakkalle
 • Verokansalaisuusohjelmat ja kansalaisuusohjelmat: Maat, esitemateriaali ja hinnasto toimitetaan vain konsultaation tilanneille asiakkalle

Huomioitavaa:

 • Voidaksemme tarjota parhaan mahdollisen palvelun toivemme, että toimitatte ajanmukaisen listan ja dokumentaation hallitsemastanne omaisuudesta ennen konsultaation järjestämistä.
 • Perimme uusilta asiakkailtamme konsultaatiopalveluistamme etukäteismaksuna 24% palvelun hinnasta joka tulee olla suoritettuna ennen asiakkaan ehdottaman ajan vahvistusta. Maksun voi suorittaa verkkomaksuna tai tilisiirrolla.
 • Edellytämme kaikilta kasvokkain palaveriin saapuvilta uusilta asiakkailta henkilöllisyyden todistamista, palveluehtojemme hyväksyntää sekä keskinäisen vaitiolovelvollisuussopimuksen allekirjoittamista ennen konsultaation aloittamista.

Novasigma provides international accounting services, company formation services, legal, business and tax advisory services | Terms of Use & Terms of Business | © 2016 NOVASIGMA Global - Accounting & Law Cooperative ("NOVASIGMA LIMITED"). Member firms of the NOVASIGMA Global - Accounting & Law network of independent firms are affiliated with NOVASIGMA Global - Accounting & Law. NOVASIGMA Global - Accounting & Law provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind NOVASIGMA Global - Accounting & Law or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does NOVASIGMA Global - Accounting & Law have any such authority to obligate or bind any member firm. Independent registered advisers, lawyers and accountants are not owned by, affiliated with or supervised by Novasigma or its affiliates. Novasigma provides custody, trading and operational support services for advisers, lawyers and accountants. Not all products and services available through Novasigma and its affiliates are available through advisers, lawyers or accountants. Registration does not imply a certain level of skill or training. Depending on jurisdiction there might be eligibility requirements to work with a dedicated Financial Consultant, Lawyer or Accountant. Wealth management, accounting, audit and legal services refers to products and services available through the operating subsidiaries of the Novasigma Corporation of which there are important differences including, nut not limited to, the type of advice and assistance provided, fees charged, and the rights and obligations of the parties. It is important to understand the differences when determining which product and/or services to select. Novasigma provides a full range of business, financial, banking and tax advisory, accounting and legal services through its operating subsidiaries.

All rights reserved. NOVASIGMA is a trademark of SilverFox & Co. Inc. Online services by NOVASIGMA LIMITED - Suites 41/42, Victoria House 26 Main Street, Gibraltar GX11 1AA.

bitpay
Bitpay
Latvijas Pasta Bank
NTL Immigration
CM Asesores
Blue Orange Bank